Motie aanbe­ste­dings­beleid schaaps­kudde


28 december 2018

Motie buiten de orde aanpassing beleid aanbestedingsbeleid schaapskudde Leeuwarden

Constaterende dat:
· de schaapskudde van Leeuwarden deel uit maakt van ons cultureel erfgoed;
· De Leeuwarder schaapskudde zeldzame huisdierrassen kent waarvoor behoud en
bijzondere zorg noodzakelijk is;
· Er vorig jaar veel onrust ontstaan is omtrent de nieuwe aanbestedingsregels die de Leeuwarder schaapskudde en herder troffen;

Overwegende dat:
· In juli 2018 een nieuw aanbestedingsbeleid 2018-2022 is voorgelegd;
· In de nota aandacht is voor het beperken van de administratieve last;
· In de brief van 17 juli 2018 expliciet de uitzonderingsgronden zijn genoemd:


De gemeente heeft mogelijkheden verruimd om af te wijken van de reguliere inkoopprocedure mits deze deugdelijk gemotiveerd met vooraf genomen besluit tot afwijking door of namens het College en voor zover het een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.


Verzoekt het college:
Gezien de overwegingen en constateringen te onderzoeken hoe de huidige aanbestedingsregels niet meer van toepassing te hoeven zijn op Leeuwarder schaapskudde. Met het doel geen aanbestedingsprocedure meer plaats te laten vinden op de Leeuwarder schaapskudde, met behoud van de werkzaamheden welke de herder en zijn schaapskudde in opdracht van de gemeente Leeuwarden uitvoert.

Ingediend door: PvdA, PAL/GL, ChristenUnie, FNP, LIJST058 en PvdD


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, FNP, GroenLinks, PvdD, D66, 50Plus, CU, CDA, VVD, GBL, Lijst058, Gemeentebelangen

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer