Motie verduur­zaming Brúsplak Cornelis Troost­straat 48


10 juli 2019

Motie: verduurzaming Brúsplak Cornelis Trooststraat 48

De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen d.d. 08 juli 2019 behandelend de beschikbaarstelling van een krediet van € 1.620.000 waarvan

€ 800.000 voor groot onderhoud.

Overwegende dat:

 een gebouw comfortabel hoort te zijn voor de gebruikers, isolatie van gebouwen past in de voor alle wijken te ontwikkelen warmteplannen (moeten gereed zijn in 2021).

 het inmiddels zeer ongebruikelijk is een dak slechts provisorisch te dichten zonder gelijktijdig te isoleren en zo mogelijk zonnepanelen te plaatsen.

 gelet op het feit dat de gemeente SDE subsidie heeft aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentelijk monument aan de Cornelis Trooststraat 48 en deze subsidie inmiddels ook is toegekend

Constaterende dat:

 er volgens de voorliggende plannen niet in deugdelijke verduurzaming geïnvesteerd gaat worden.

Verzoekt het college:

 te onderzoeken of het isoleren van het dak van de Cornelis Trooststraat 48 tot de mogelijkheden behoort alvorens de zonnepanelen aangebracht zullen worden.

 en te onderzoeken welke aanpassingen aan het gebouw gedaan moeten worden om het energieneutraal te maken.

 en de raad daarover binnen 2 maanden te rapporteren En gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie Partij voor de Dieren CDA Pal GroenLinks

Frits Rijpma Caroline de Groot Sytse Brouwer Andries Bergsma Hans van Reenen


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, FNP, PvdD, D66, 50Plus, CU, CDA, GBL

Tegen

VVD, Lijst058

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer