Caroline de Groot


Raadslid

Caroline de Groot (1964) is sinds januari 2018 gemeenteraadslid in de gemeente Leeuwarden. Caroline heeft zich als voormalig officier van justitie dagelijks bezig gehouden met onrecht jegens mensen, maar tegelijkertijd ervaarde zij dat er voor onrecht jegens dieren nauwelijks ruimte was. En dat terwijl dit zo'n belangrijk thema was in haar privéleven. Caroline klom al regelmatig in de pen om haar licht over thema's als dier en milieu te laten schijnen door middel van ingezonden brieven. Daarnaast was zij initiatiefnemer van het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht in Friesland. In de gemeenteraad kan Caroline zich inzetten voor alle thema's waar ze zich altijd al zo druk om heeft gemaakt. Ze zet zich in voor een groene, duurzame en diervriendelijke gemeente.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen