Wie is wie?


Ons raadslid

Caroline de Groot (1964) is sinds januari 2018 gemeenteraadslid in de gemeente Leeuwarden. Caroline heeft zich als voormalig officier van justitie dagelijks bezig gehouden met onrecht jegens mensen, maar tegelijkertijd ervaarde zij dat er voor onrecht jegens dieren nauwelijks ruimte was. En dat terwijl dit zo'n belangrijk thema was in haar privéleven. Caroline klom al regelmatig in de pen om haar licht over thema's als dier en milieu te laten schijnen door middel van ingezonden brieven. Daarnaast was zij initiatiefnemer van het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht in Friesland. In de gemeenteraad kan Caroline zich inzetten voor alle thema's waar ze zich altijd al zo druk om heeft gemaakt. Ze zet zich in voor een groene, duurzame en diervriendelijke gemeente.

Onze fractie-assistenten

Tamara Kloosterman (1988) is werkzaam als docent. Tamara is enige tijd ​actief geweest voor de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren: PINK!. Tegenwoordig is ze werkzaam als fractie-assistent. Tamara vindt thema's als duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk en zij zet zich dan ook in om deze (en andere) thema's meer op de kaart te krijgen in de gemeente Leeuwarden.

Gerrrit Das (1969) is in het dagelijks leven ondernemer (fotograaf en online-detaillist). Van kinds af aan is Gerrit al politiek bewust en heeft hij altijd een heldere visie gehad over hoe ‘onze’ wereld bestuurd moet worden. Blijmoedig concludeert hij dat zijn visie van destijds over hoe we met elkaar, de dieren en het milieu om moeten gaan gelijk is aan het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren, zij het in een andere tijdsgeest. Politieke discussies zijn in zijn leven niet weg te denken.

Vincent van Heuven (1949) is voorzitter van de provinciale afdeling van de PvdD Fryslân. In 2012 was hij ​medeoprichter van de werkgroep Leeuwarden. Buiten de politiek is hij zeven jaar directeur geweest van taalkundige onderzoekinstituten in de randstad. Vincent is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Momenteel is hij deeltijds en overwegend op afstand werkzaam als hoogleraar in Hongarije. Naast zijn werk in de gemeentefractie ondersteunt hij bovendien de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Fryslân.