Wie is wie?


Ons raadslid

Caroline de Groot (1964) is sinds januari 2018 gemeenteraadslid in de gemeente Leeuwarden. Caroline heeft zich als voormalig officier van justitie dagelijks bezig gehouden met onrecht jegens mensen, maar tegelijkertijd ervaarde zij dat er voor onrecht jegens dieren nauwelijks ruimte was. En dat terwijl dit zo'n belangrijk thema was in haar privéleven. Caroline klom al regelmatig in de pen om haar licht over thema's als dier en milieu te laten schijnen door middel van ingezonden brieven. Daarnaast was zij initiatiefnemer van het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht in Friesland. In de gemeenteraad kan Caroline zich inzetten voor alle thema's waar ze zich altijd al zo druk om heeft gemaakt. Ze zet zich in voor een groene, duurzame en diervriendelijke gemeente.

Gerrrit Das (1969) is in het dagelijks leven ondernemer (fotograaf en online-detaillist). Van kinds af aan is Gerrit al politiek bewust en heeft hij altijd een heldere visie gehad over hoe ‘onze’ wereld bestuurd moet worden. Blijmoedig concludeert hij dat zijn visie van destijds over hoe we met elkaar, de dieren en het milieu om moeten gaan gelijk is aan het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren, zij het in een andere tijdsgeest. Politieke discussies zijn in zijn leven niet weg te denken.