Bijdrage diftar


4 december 2020

Bijdrage diftar

De Partij voor de Dieren staat positief tegenover het voorgestelde diftar-systeem. Wij hebben kennis genomen van de bezwaren tegen een dergelijk systeem, maar die brengen ons niet dichterbij datgeen waar het om draait: het verkleinen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. We zullen in korte tijd rap naar beneden moeten qua aantal kilo’s, namelijk naar 30 kilo in 2030. In 2022 moeten we op 100 kilo restafval per persoon zitten, een flinke opgave aangezien we nu op 171 kilo zitten. Dat doel lijkt onhaalbaar zonder diftar. In onze ogen is de diftar de beste manier om de afvalstroom te verkleinen. Het sluit bovendien het beste aan bij het door ons nagestreefde principe: de vervuiler betaalt.

Een zorg die uiteraard ook bij de PvdD leeft, is dat de hoeveelheid zwerfafval toeneemt. Het is onze wens dat dit goed gemonitord wordt en dat er de komende jaren veel aandacht aan besteed wordt om tot oplossingen hiervoor te komen. Tegelijkertijd zijn we ook van mening dat het verminderen van consumeren een deel van de oplossing kan zijn. De mens belast de aarde onevenredig veel. Alleen consuminderen kan tot het gewenste resultaat leiden. In dat opzicht zien wij het invoeren van diftar nadrukkelijk als een eerste stap. De PvdD kan het belang van het invoeren van statiegeld op blikjes niet genoeg beklemtonen. Daarnaast zijn spullen steeds vaker van zulke slechte kwaliteit, dat het bijna wegwerpspullen worden. Dat is in onze ogen een kwalijke zaak. Als maatschappij hebben we nog een hele slag te maken. Diftar sluit in onze ogen goed aan bij de eerste stapjes die al gezet worden, bijvoorbeeld bij de druk op de verpakkingsindustrie. De PvdD zal dan ook voor stemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer