Nieuws

PvdD pleit voor riooltrappetjes voor kleine dieren

31-05-2018
De Partij voor de Dieren Leeuwarden heeft tijdens het bespreken van het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) gepleit voor het plaatsen van trappetjes in de kolken, zodat kleine dieren die in de put gevallen zijn zelf weer naar boven kunnen klimmen. Uit...

Motie oplaatverbod ballonnen aangenomen

25-05-2018
Woensdag 23 mei heeft een meerderheid in de Leeuwarder raad gestemd voor een oplaatverbod voor (wens)ballonnen. De Partij voor de Dieren was mede-indiener van deze motie en is dan ook verheugd over deze ontwikkeling. Zwerfafval is een groeiend probleem....

PvdD in de bres voor de Groene Ster

22-03-2018
  Op woensdag 21 maart heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om af te zien van een nieuw bestemmingsplan voor de Groene Ster. Momenteel is de Groene ster een natuur- en recreatiegebied. Het College is voornemens dit te veranderen...