Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Motie aanbe­ste­dings­beleid scha­pen­kudde aange­nomen!

Op woensdag 19 december kwam in de gemeenteraadsvergadering de motie over het wijzigen van het aanbestedingsbeleid bij schaapskuddes langs. Strekking van de motie was om de dieren niet de dupe te laten worden van dit aanbestedingsbeleid. En daar is de Partij voor de Dieren het natuurlijk roerend mee eens! We hebben deze motie, die met algemene stemmen is aangenomen, dan ook mede-ingediend. Twee ...

Schrif­te­lijke vragen catering beant­woord

Gemeente durft kartrekkersrol nog niet aan

Tweemaal heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de keuzes van het college wat de catering op het stadhuis betreft. Waarom wordt er niet standaard gekozen voor een vegetarische of veganistische variant, waarbij de liefhebber van vlees of vis moet doorgeven dat hij/zij dat blieft te eten? Een dergelijk systeem zie je niet alleen bij de Universiteit Utrecht, maar ook sinds kort bij het ...

Schrif­te­lijke vragen levende kerst­stallen

Levende kerststal leidt tot nodeloze stress dier

De fractie van de Partij voor de Dieren constateert dat er de afgelopen tijd op meerdere plekken binnen onze gemeente levende kerststallen zijn geweest. Het gebruik van dieren in levende kerststallen is onze partij al jaren een doorn in het oog. Dikwijls staan de dieren de hele dag in een betrekkelijk krappe ruimte en kunnen ze geen natuurlijke gedrag vertonen. Daarnaast worden ze blootgesteld aan...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid