Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

PvdD reageert op begroting 2019

Benieuwd naar de reactie van de Partij voor de Dieren op de begroting voor 2019? Lees de bijdrage hier.

PvdD wil af van het mens-centrale denken

Neem ook dieren mee in veiligheidsplan!

Voor de raadsvergadering van woensdag 10 oktober hadden we twee moties klaarliggen. Een daarvan (over de inrichting van groen in de Zuidlanden) hebben we ingetrokken na de toelichting van de wethouder. De andere motie ging over hoe te handelen bij rampen en crises. In het betreffende document wordt breeduit gesproken over de belangen van mensen, maar dieren komen er niet aan te pas. En dat terwijl...

Opnieuw vragen over duur­zaamheid gemeente na onbe­vre­digend antwoord

Waarom niet kiezen voor een duurzamere catering?

De Partij voor de Dieren Leeuwarden heeft schriftelijke vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de beantwoording van de eerdere vragen. Op 28 juni jl. hebben wij het College bevraagd over de keuzes voor de catering in bijvoorbeeld de gemeenteraad zoals die momenteel geregeld is. Daarbij hebben wij gevraagd waarom het College er (nog) niet voor heeft gekozen om de catering standaard vegetarisch o...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid