Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Is de kat ook vogelvrij in onze gemeente?

Schriftelijke vragen afschieten katten in provincie

Op 16 augustus j.l. verscheen op de Facebook-pagina van Dierenziekenhuis Drachten dat zij voor de tweede keer in een week tijd een kat binnenkregen die bij nader onderzoek beschoten bleek te zijn met hagel. Zij legden de link met het Friese afschieten – want alleen nog in de provincies Friesland en Utrecht mogen verwilderde katten afgeschoten worden – en schreven: 'Beide katten zijn geen verwilder...

PvdD stelt schrif­te­lijke vragen reclame voor paling­roken

Taak gemeente om reclame te maken voor palingroken?

De fractie van de Partij voor de Dieren Leeuwarden stelt schriftelijke vragen aan het College over reclame die via de Facebook-pagina van Gemeente Leeuwarden werd gemaakt voor een evenement waar paling gerookt werd. We zijn van mening dat dit niet past bij een gemeente die beweert bewust en duurzaam te zijn. De paling wordt immers ernstig bedreigd. Zo is te lezen op de website van de VISwijzer: ‘P...

PvdD stelt schrif­te­lijke vragen bomenkap Groene Ster

De Partij voor de Dieren Leeuwarden is ter ore gekomen dat er in de Groene Ster bomen gekapt zijn. Dit is al dan niet toevallig gebeurd op de plek waar het podium voor Conference of the birds geplaatst zal worden. Tijd voor meer informatie, tijd voor schriftelijke vragen!

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid