Bijdrage Leeu­warder Energie Agenda deel 2


19 februari 2021

Bijdrage LEA (Leeuwarder Energie Agenda, deel 2) 17 febr. 2021

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren wil allereerst de wethouder bedanken voor de schriftelijke beantwoording van onze vragen, nadat daar tijdens de Politieke Dialoog een week geleden geen tijd meer voor was. Wij hadden in de eerste plaats zorgen over burgers, die in hun ijver om van het gas af te komen, kiezen voor niet-duurzame hout- of pelletkachels. Toeval wil dat deze thematiek gisteren in een opinieartikel op de website Joop.BNN.Vara te lezen was. Een kort citaat wil ik u vandaag niet onthouden:

“Dacht ik dat ik goed bezig was! Ik installeerde een pellet-kachel van 7000 euro plus nog eens dat bedrag aan bijkomende kosten om mijn gasgestookte CV-ketel te vervangen. Ik schafte ook nog een open haard aan met warmtepomp die ervoor zorgde dat ons gezellig haardvuurtje bijdroeg aan de vloerverwarming – die je ook moet aanleggen als je winst wil maken voor het milieu. Mijn gasrekening van gemiddeld 500 euro in de maand verdween en ik stookte voortaan voor 100 euro mijn pand (woning en kantoor) op hout. De overheid blij, want joepie we moet allemaal van het gas af en ik was het goede voorbeeld. Ik kreeg dan ook een subsidie van 2500 van het RVO om de prijs van de dure kachel te verzachten.

Vandaag blijkt dat mijn kachel ongeveer de grootste fijnstofbom van Nederland is. Het RIVM heeft namelijk nog eens gekeken naar de manier van rekenen en nu blijkt dat ik, samen met alle Nederlandse houtstokers, verantwoordelijk ben voor 23% van de fijnstofuitstoot. Wat zullen die dieselrijders lachen nu deze moraalridder door het (fijn)stof moet.”

(Tot zover dit lezenswaardige artikel door Fons Burger.)

Onze andere vraag luidde of de wethouder de mening van onze fractie deelt dat mestvergisters geen duurzame energiebron zijn, omdat mestvergisters een constante stroom van dierlijke mest nodig hebben om te kunnen draaien. De wethouder antwoordde ontkennend op deze vraag en hierover worden wij het dus niet eens.

Toch zullen wij vóór de vaststelling van deze Leeuwarder Energie Agenda stemmen, omdat we die verder in hoofdlijnen onderschrijven. Wat betreft de mestvergisters: die zijn inmiddels al zo omstreden (niet duurzaam, overlastgevend, fraudegevoelig, subsidieverslinders enz.) dat wij verwachten dat die (en trouwens ook andere vormen van biovergisters) op niet al te lange termijn vanuit de landelijke politiek aan banden zullen worden gelegd. Ik verwijs o.a. naar de informatie die hierover te vinden is op de website van Mobilisation for the Environment.

We zullen ook de motie van GroenLinks (en andere partijen) van harte steunen omdat die het beleid nog iets meer aanscherpt. Dat geldt ook voor de motie van de CU (en andere partijen) over zonnepanelen. Het spreekt voor zich dat de Partij voor de Dieren die ook liever op daken ziet dan in het groen. Daar komt bij dat, als die veestapel straks gehalveerd is, die megastallen toch nog ergens goed voor zijn, namelijk energie opwekken.

Dank u.