Bijdrage opvang vluch­te­lingen


Mededogen moet centraal staan

6 maart 2020

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren is verheugd over het feit dat ons college instemmend heeft gereageerd op het verzoek van het COA om een tijdelijke opvang te regelen van maximaal 600 vluchtelingen. Mijn partij is voorstander van een humaan opvangbeleid voor hen die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend voor een partij die ‘mededogen’ als één van haar grondbeginselen heeft.

Over het verzoek om deze mensen hier op te vangen merkte burgemeester Buma in de LC van 25 februari j.l. op: “Het voelt als een verantwoordelijkheid die wij hebben om te kijken of dat kan.” Dat lijkt ons helemaal juist. Immers, mensen ontvluchten conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstellingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering; crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie.

De gastvrije houding van ons college en in het bijzonder onze burgemeester verdient dan ook alle lof. Dat geldt ook voor de communicatieve aspecten hiervan: het besluit is in een persverklaring uitvoerig toegelicht en omwonenden en omliggende bedrijven zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst gisteravond. Afgaande op de negatieve berichten op social media, een mengeling van racisme, xenofobie en intolerantie, die mij vervulden met plaatsvervangende schaamte, vreesde ik een roerige bijeenkomst. Dat bleek gelukkig niet het geval, zo las ik in de LC van vandaag: de stemming was positief en de krant kopte o.a. “ze zijn welkom”. Fervente tegenstanders, die de dagen ervoor wel van zich hadden laten horen, bleven weg.

Wel pleit mijn fractie ervoor – overeenkomstig de aanbevelingen van Vluchtelingenwerk Nederland - dat er voldoende aandacht is voor de kwaliteit van de opvang, d.w.z. de leefbaarheid ervan en de veiligheid van kwetsbare asielasielzoekers.

Afrondend: het plan voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen in het WTC heeft onze instemming.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer