Bijdrage Spoorzone


17 januari 2020

Bijdrage Politieke Dialoog Spoorzone 15 jan. 2019

Dank u voorzitter. Op 8 januari was ik verhinderd om het Open Podium over de Spoorzone bij te wonen. Maar dankzij de onvolprezen Live Stream heb ik dit weekend de presentatie alsnog gezien. Net als de raadsleden die toen wel aanwezig waren, was ik onder de indruk van de visie die die avond gepresenteerd werd. Centraal hierin staat niet zozeer de bebouwing van dit gebied, maar de mobiliteit, met de nadruk op milieuvriendelijkheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Het document bevat een treffende metafoor: “mobiliteit is bloedsomloop voor samenleving.” Leeuwarden zet in op slimme en flexibele mobiliteit en het voorkomen van onnodige mobiliteit. Het behoeft geen betoog dat dit de fractie van de PvdD bijzonder aanspreekt. Eigenlijk geldt dit voor alle speerpunten van de visie zoals die op p. 9 nog even worden opgesomd.

Het prettige van een dergelijk ambitiedocument is dat het op dit moment nog niet gaat om de financiële haalbaarheid ervan, maar dat het vooralsnog gaat om het formuleren van ambities als ‘stip op de horizon’. Enkele leden van uw raad hebben vorige week naar een soort tijdslijn gevraagd en de wethouder verwees toen naar p. 21 en verder van het document.

Toeval wil dat ik die 8e januari naar Groningen moest en gebruik maakte van het P&R-terrein Hoogkerk. Een beetje beschaamd zeg ik: “voor het eerst”. Ik was verrukt: een groot parkeerterrein, vlak bij de A7, bussen die om de haverklap naar hartje Groningen rijden. Het parkeren was gratis en ik betaalde nog geen anderhalve euro busgeld voor een enkeltje stad. En dat tegenover een parkeertarief van ong. 90 cent per kwartier in de parkeergarages in het centrum van Groningen! “Zoiets moet Leeuwarden ook hebben, hoe eerder hoe liever!”

Ik was dan ook zeer enthousiast over de ‘multifunctionele mobiliteits-hub Werpsterhoeke’, maar zag tot mijn teleurstelling dat deze in de planning staat over de gehele periode (2019-20125, 2025-2035 en 2035-2050). Enerzijds kan ik hiervoor begrip opbrengen want het is een zeer ambitieuze hub. Anderzijds is mijn fractie van mening dat de ontwikkeling van deze hub niet snel genoeg kan beginnen omdat de toegangswegen van Leeuwarden ook nu al dicht lijken te slippen. De Pieter Stuyvesantweg is bijv. vaak 1 lange file, een verkeersinfarct om in termen van de metafoor te blijven. Ook de Julianalaan, ook op 8 januari besproken tijdens een Open Podium, kampt met heel veel verkeer. De leefbaarheid van de woningen rond deze wegen staat ook nu al onder druk. De PvdD pleit er dan ook voor om bij de prioritering de mobiliteitshub voorrang te geven, te beginnen als een goed P+R-terrein buiten de stad zoals zoveel grote steden inmiddels hebben en Leeuwarden helaas nog steeds niet of nauwelijks. Sterker nog: de ruime parkeerfaciliteiten in de binnenstad hebben n.m.m. juist een aanzuigende werking op het autoverkeer in de stad. Hoe meer auto’s aan de rand van de stad geparkeerd worden, hoe beter ook prioriteit 1 gediend wordt . (Fiets op 1: Leeuwarden dé fietsstad van Leeuwarden.) Hoe staat de wethouder tegenover onze suggestie?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer