Fiets op 1


24 november 2021

Debatbijdrage ‘Fiets op 1’

Voorzitter,

Het zal niemand verbazen dat ook de fractie van de Partij voor de Dieren blij is met de ambities die verwoord staan in het zgn. Visiedocument “Fiets op 1”. De inhoud van dit document past naadloos bij onze landelijke en lokale partijprogramma’s. Onze partij pleit al jaren voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer, waaronder fietsvervoer.

De voordelen van fietsvervoer boven gemotoriseerd vervoer zijn evident! Ik hoef ze vanavond niet meer op te sommen want ze staan uitgebreid beschreven op p. 8 en 9 van het document. Relevanter is de vraag: hoe ver staat Leeuwarden verwijderd van de beoogde doelen? Het aardige van dit onderwerp is dat je dit als raadslid aardig kunt toetsen, ook zonder uitgebreide rapporten van dure onderzoeksbureaus. Namelijk door gewoon zelf door onze gemeente te fietsen!

Uit eigen ervaring wil ik dan ook beginnen met een paar positieve punten te benoemen:

  1. In de binnenstad van Leeuwarden zijn al een tijd meerdere overdekte, bewaakte, gratis fietsenstallingen, heel goed!
  1. Er zijn ook heel wat fietsenwinkels in Leeuwarden en dat is prettig ook als je al een fiets hebt want er is namelijk altijd een werkplaats aan verbonden. Handig voor pech onderweg.
  1. Rond Leeuwarden liggen al veel vrije fietspaden en het netwerk wordt steeds verder uitgebreid. Mijn eigen dorp Warten is dolgelukkig met de vrij recente fietspaden vanaf de Oeble-om-Wei richting de Waldwei en dat naar Grou. We vragen ons wel af hoe het gesteld is met het fietspad langs de Stukenwei, misschien kan de wethouder daar iets over zeggen.

Tot zover de positieve punten, maar om toe te treden tot de top 3 van Nederlandse fietssteden moet er ook nog wel wat gebeuren. Tijdens de informatieve sessie vorige week heeft dhr. Kees Mourits van de Fietsersbond al diverse ‘pijnpunten’ genoemd, waaronder de voorrangsituaties op verschillende rotondes, de gebrekkige breedte en het achterstallige onderhoud van sommige fietspaden. Wij sluiten ons bij die opmerkingen aan.

Verder heeft Leeuwarden op dit moment nog veel te veel fietsongelukken. Dit aantal moet tot 0 gereduceerd worden. Dhr. Mourits trok een opmerkelijke vergelijking met Oslo waar dit al gerealiseerd is. Ik denk dat alle kijkers vorige week dachten: “Hoe kan dat?!!”en mijn collega van GroenLinks, dhr. Stellingwerf stelde hem die vraag. Het antwoord van dhr. Mourits was letterlijk: “De meest in het oog springende maatregel die Oslo heeft genomen is het centrum zo goed als autovrij maken en daar een groot fiets- en voetgangersgebied van gemaakt.”

Eigenlijk voor de hand liggend, maar tegelijk best confronterend voor Leeuwarden, want het terugdringen van het autoverkeer staat hier nog in de kinderschoenen. Leeuwarden is in de afgelopen jaren veel te vriendelijk voor autoverkeer gemaakt: het is van diverse kanten bereikbaar, er zijn talloze parkeergarages, de parkeertarieven zijn laag en op de ring hebben auto’s voorrang (en zijn er nagenoeg geen zebrapaden). Om maar iets te noemen!

Het terugdringen van de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer door ruim baan te geven aan fietsers (en voetgangers) staat in ons komende verkiezingsprogramma voor Leeuwarden als doelstelling vermeld. We zien dat hier nog een hele slag te maken valt en we zijn benieuwd of hier – na het Gouverneursplein – al nieuwe plannen in ontwikkeling zijn.

Een andere vraag sluit aan bij mijn opmerking vorige week. Ik heb mij toen kritisch uitgelaten over de gebrekkige fietsvriendelijkheid van de Centrale. Wethouder Reitsma was zo attent mij diezelfde avond te informeren over het contact dat hij hierover had met de directeur van de Centrale. Ik was hier uiteraard heel blij over. Ik denk dat de andere woordvoerders en onze burgers ook benieuwd zijn, dus ik nodig de wethouder graag uit om dit vanavond nog even toe te lichten. Wat betreft de Centrale zijn van belang: de stallingsmogelijkheid en de veiligheid van de toegangswegen. Waarvoor dank!

Dan een antwoord op de vraag naar welk ambitieniveau onze voorkeur uitgaat: ik zou willen zeggen: uiteraard naar het hoogste niveau GOUD, al is dat wellicht ook een visie voor de langere termijn zodat zaken als het Transferium bij Werpsterhoek daarin worden meegenomen.

Tenslotte sluit ik mij aan bij de opmerkingen van dhr. Stellingwerf (GL) over het traject dat nu bewandeld moet worden en ik zie de aangekondigde moties van zowel GroenLinks als de CU met belangstelling tegemoet.

Tot zover voorzitter.