Toelichting motie groen­structuur Zuid­landen


10 oktober 2018

De Partij voor de Dieren dient, net als PAL/GL, een motie in over de groenstructuur in de Zuidlanden. We zijn blij dat het onderwerp op de kaart gezet is en we ondersteunen de motie van PAL/GL van harte. Toch voelen we de noodzaak nog een extra motie in te dienen, omdat we denken dat er meer nodig is om de ecologische kwaliteit van het gebied te waarborgen. We bouwen een gebied vol met woningen. Aan de ene kant begrijpelijk, aangezien hier behoefte aan is, aan de andere kant kun je daarmee wel de balans in een gebied verstoren. Aangezien er niet gekozen is voor natuur-inclusief bouwen, is het belangrijk dat er heel goed wordt nagedacht over de inrichting van het gebied wat groen betreft, zodat de wijk niet alleen aangenaam is voor het menselijk oog, maar ook voor de natuur, voor het dier en voor de biodiversiteit. Een verstoord evenwicht kan leiden tot plagen, hetgeen niet alleen vervelend is voor de bewoners, maar hetgeen ook de relatie van de mens met natuur niet ten goede komt. Door goed in kaart te brengenwaar verschillende groepen dieren, zoals vogels, insecten envleermuizen behoefte aan hebben, kun je problemen voor zijn. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, een wijze les die alleen maar bevestigd kan worden door de huidige problematiek rondom de weidevogel. We hopen dat er door het gebied op kwalitatief hoogwaardige wijze in te richten (in ecologisch opzicht) een stapje kan worden gezet wat betreft de ‘genezing’ van onder andere de weidevogel. Door voorafduidelijke ecologische doelen te formuleren, kan beter geëvalueerd worden of alle goede bedoelingen ook leiden tothet gewenste resultaat. Want om dat resultaat, daar gaat het uiteindelijk om.

Het dictum luidt daarom als volgt:

Roept het College op:

- om erop toe te zien dat de groenstructuur van ecologisch hoogwaardige kwaliteit is;- om de ecologische, bloemrijke zone duidelijk de wijk in te laten lopen;- om als uitgangspunt niet alleen de infrastructuur voor de mens te nemen, maar ook de infrastructuur voor dieren mee te nemen;- om vooraf duidelijke ecologische doelen te stellen, na een periode van twee jaar na het voltooien van de aanleg te evalueren of de doelen behaald zijn c.q. lijken te worden en de raad hierover te informeren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer