Zalen Schaaf


10 september 2020

Zalen Schaaf (bijdrage PvdD Leeuwarden 9 september 2020)

Voorzitter, Afgelopen maandag was ik met een aantal andere raadsleden te gast in Zalen Schaaf, waar een plan voor het voortbestaan van Zalen Schaaf werd gepresenteerd met de welluidende naam Agora, als verwijzing naar de ontmoetingsplek in het oude Griekenland. Ik was onder de indruk: zowel van het interieur van Zalen Schaaf, waar onmiskenbaar de nostalgie van vroeger tijden hangt, als de presentatie door (m.n.) Annemarie Lindeboom, waar het enthousiasme voor een nieuwe bestemming van Zalen Schaaf vanaf spatte. Zelfs de hand-out die we meekregen vind ik qua ontwerp en uitgave zo prachtig dat ik hem wel zou willen inlijsten! Het is mooi te horen dat er vergevorderde en veelzijdige plannen zijn een nieuwe invulling van Schaaf. Mijn fractie gunt haar en alle Vrienden van Schaaf van harte een doorstart als Agora van Leeuwarden, maar als PvdD zien wij toch enkele beren op de weg… We zien bijvoorbeeld (net als andere fracties) dat er nogal wat losse eindjes zijn als het om financiën gaat. Moet er uitstel verleend worden? Wellicht. Ik wil me daar nu nog niet over uitlaten. Maar de prijsvraag cancellen: daarover heb ik mijn twijfels en net als dhr. Reitsma van het CDA had ik dezelfde formulering: het getuigt niet van behoorlijk bestuur als anderen, die wellicht ook al met ideeën bezig zijn, ineens horen dat de prijsvraag geannuleerd is…

Mijn fractie heeft echter vooral bezwaar tegen één onderdeel van het plan en dat is het feit dat popconcerten met groot publiek één van de dragende zuilen zijn (om in de agorasymboliek te blijven). Dat heeft twee nadelige consequenties:

1. De sluitingstijden. Met een voorprogramma, een hoofdacten een drankje na afloop, zijn eindtijden in het weekend van 1.00 uur, volgens dhr. Bobby Veenstra, onvermijdelijk. Dat klinkt niet onlogisch, maar voor de omwonenden is ‘trampzalig. Het gaat dan niet zozeer om muziekklanken binnen – het pand schijnt goed geïsoleerd te zijn - maar vooral om de herrie van laden en lossen van de apparatuur na afloop. Ook het rumoer en niet zelden het wangedrag van bezoekers, vormen een grote en onacceptabele inbreuk op het woongenot van de buurtbewoners.

De PvdD is kritisch t.a.v. geluidsoverlast: dit is een vorm van milieuvervuiling die de laatste jaren steeds erger wordt. Deskundigen waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt: geluidshinder veroorzaakt slaapgebrek en stress en op de lange termijn kan het leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies.

2. De concurrentie met Neushoorn. Dit nieuwe poppodium is al noodlijdend en uit een recent onderzoeksrapport bleek dat Neushoorn mede te lijden heeft van oneerlijke concurrentie door Zalen Schaaf.

Waar mw. Van Gelderen haar bijdrage vorige week begon met ‘Time is on my side’ van de Rolling Stones denk ik meer aan ‘The times they are a-changin’ van Bob Dylan: de tijden zijn veranderd: waar je vroeger in een woonwijk nog zonder noemenswaardige problemen een muziekconcert kon organiseren, daar is diezelfde buurt, gelet op de aard van de hedendaagse popcultuur, niet meer op berekend. Het Speelmanskwartier heeft een (gemengde) woonbestemming en grootschalige muziekconcerten horen hier niet thuis. De bewoners moeten nu eindelijk gevrijwaard worden van overlast! Voor dat soort concerten is nu juist Neushoorn gebouwd in een uitgaansflank van onze stad.

En weet u, voorzitter, in het oude Griekenland dachten ze hier ook al zo over: toen ik mij verdiepte in de agora in het oude Athene las ik dat al in de 6e eeuw v.Chr. besloten werd om theaterproducties met veel bezoekers te verhuizen naar het Dionysustheater, iets verderop gelegen. Grote aantallen mensen, daar was de Agora niet voor geschikt. Zo is het hier ook, voorzitter. Geen popconcerten dus in Schaaf. Als die zuil omver gehaald wordt, heeft het Agoraplan onze warme steun, maar dan moet de financiering wel worden uitgewerkt. Dank uwel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer