Amen­dement Unia


Steden­bouw­kundig plan Unia

12 juni 2019

AMENDEMENT

Onderwerp: stedenbouwkundig plan Unia

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen in vergadering op 12 juni 2019, behandelende het onderwerp stedenbouwkundig plan Unia,

Oorspronkelijke tekst:

• het Stedenbouwkundig plan Unia inclusief Beeldkwaliteitsplan met in achtneming van de in de bijlage 2 aangegeven aanpassingen vaststellen.

Besluit tot de volgende aanpassing:

• Het Stedenbouwkundig plan Unia inclusief Beeldkwaliteitsplan niet vast te stellen,

Namens de fracties;

Lijst058 Otto van der Galiën

PvdD Caroline de Groot

FNP Jan Willem Tuininga


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer