Imple­men­tatie verhuur­ders­ver­gunning


9 december 2019

Motie Implementatie verhuurdersvergunning Leeuwarden

Overwegende dat;

• Dat Leeuwarders zeker moeten zijn van fijne, veilige en betaalbare huisvesting; • Een vergunningsstelsel voor particuliere verhuurders een scheiding kan aanbrengen tussen malafide verhuurders en verhuurders die zorgen voor goede huisvesting; • Sinds de invoering van het vergunningstelsel in Groningen, we een toename zien van Groningse investeerders op de Leeuwarder huizenmarkt; • De meerderheid van de Tweede Kamer de Minister van Binnenlandse Zaken heeft opgeroepen om lokaal de introductie van een vergunningsstelsel voor studentenhuisvesting te ondersteunen.

Constaterende dat;

• Groningen per 1 januari 2019 een vergunningsstelsel heeft ingevoerd voor particuliere verhuurders van o.a. studentenkamers, pandjesbazen, studioverhuurders en bemiddelingsbureau’s; • Er in Leeuwarden structurele misstanden zijn in de particuliere verhuurdersmarkt die niet acceptabel zijn. Bijvoorbeeld onveilige situaties, onterechte huurprijzen en achterstallig onderhoud. Zoals – maar niet beperkt tot – de Vlietzone.

Verzoekt het college;

• Om voor 1 maart 2020 een plan voor te leggen aan de Raad op welke wijze de verhuurdersvergunning geïmplementeerd kan worden in Leeuwarden; • In de voorbereiding van een vergunningstelsel de resultaten van het stelsel, zoals ingevoerd in Groningen, over 2019 mee te nemen en de wijze waarop e.e.a. is ingevoerd in Groningen in samenwerking met de gemeente Groningen; • In overleg te treden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken op welke wijze een vergunningstelsel succesvol en zo spoedig mogelijk ingevoerd kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer