Motie evene­men­ten­beleid en duur­zaamheid


27 januari 2021

De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 27-01-2021, gelezen de Visienota

Evenementenbeleid

Constaterende dat

 Bij evenementen in de gemeente veel plastic zwerfvuil ontstaat.

 Wegwerpplastic een belangrijke oorzaak van de plastic soup in de oceaan (70% van het zwerfafval op zee bestaat uit plastic producten voor eenmalig gebruik). Plastic zwerfafval schaadt de gezondheid van mensen en dieren.

 De bedoeling is dat in 2021 plastic wegwerpproducten als bestek, borden, rietjes en roerstokjes niet meer op de Europese markt zijn. Plastic artikelen die maar eenmalig gebruikt kunnen worden (‘single-use plastics’), verboden zullen worden.

 Uit Europese richtlijnen is te lezen dat ook het afval van de tabaksindustrie met 50% verminderd moet worden in 2025, en dit moet doorgezet worden naar 80% in 2030. Dit geldt met name voor sigarettenfilters waar plastic in is verwerkt, omdat dit een grote milieuvervuiler is.

 Het vaststellen van het nieuwe evenementenbeleid voor de gemeente Leeuwarden aanleiding zijn om deze eisen mee te nemen in het beleid.


Constaterende dat

 De festivals Welcome to the Village in 2022 volledig circulair wil zijn en Psy-fi door duuurzaamheidsmaatregelen te nemen in 2018 een reductie van 20.601 kilo afval t.o.v. 2017 hebben behaald. In 2019 zijn statiegeldbekers geïntroduceerd op het bevrijdingsfestival, zo blijft er na afloop geen plasticafvalberg achter.

 Organisatoren van bovenstaande voorbeelden, en ook van andere evenementen en festivals, laten zien dat het organiseren met een zo klein mogelijke ecologische voetstap mogelijk is door duidelijke deze keuzes te maken.

 En dat ‘goed voorbeeld doet goed volgen’

Draagt het college op

Een paragraaf duurzaamheid aan het evenementenbeleid toe te voegen en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks Partij van de Arbeid CDA D66

Andries Bergsma Mirka Antolovic Abel Reitsma Anne Nugteren

Partij voor de Dieren ChristenUnie

Caroline de Groot Frits Rijpma


Status

Ingediend

Voor

Tegen