Motie groen­structuur Zuid­landen 2


10 oktober 2018

Motie buiten de orde: groenstructuur De Zuidlanden

De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 10 oktober 2018, behandelende het agenda-initiatief groenstructuur De Zuidlanden,

Constaterende dat:

- de biodiversiteit in Friesland onder druk staat;

- de bouwactiviteiten in De Zuidlanden momenteel in hoog tempo toenemen;

- bij het aanleggen van woonwijken er over het algemeen meer vanuit het ‘rood’ (gebouwen) dan vanuit het ‘groen’ gedacht wordt;

- een verstoord evenwicht kan leiden tot plagen van bijvoorbeeld insecten;

- plagen de relatie van bewoners ten opzichte van de natuur geen goed doen.

Overwegende dat:

- een goed evenwicht tussen tussen ‘rood’ en ‘groen’ niet alleen dier en natuur ten goede komt, maar ook het woonplezier vergroot;

- we de verantwoordelijkheid hebben een ecologische crisis zoveel mogelijk af te wenden;

- al te veel versnippering in een groene zone door bijvoorbeeld infrastructuur de biodiversiteit niet ten goede komt;

- door duidelijke (ecologische) doelen te stellen nagegaan kan worden of het gebied na verloop van tijd van ecologisch hoogstaande kwaliteit is.

Roept het College op:

- om erop toe te zien dat de groenstructuur van ecologisch hoogwaardige kwaliteit is;

- om de ecologische, bloemrijke zone duidelijk de wijk in te laten lopen;

- om als uitgangspunt niet alleen de infrastructuur voor de mens te nemen, maar ook de infrastructuur voor dieren mee te nemen;

- om vooraf duidelijke ecologische doelen te stellen, na een periode van twee jaar na het voltooien van de aanleg te evalueren of de doelen behaald zijn c.q. lijken te worden en de raad hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Caroline de Groot,

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer