Motie Unia


Steden­bouw­kundig plan Unia

12 juni 2019

Motie bij stedenbouwkundig plan Unia

De raad der gemeente Leeuwarden bijeen op 12 juni 2019, gehoord hebbende de beraadslaging,

Constaterende dat:

• het plan Unia West in eerste en tweede aanleg tot commotie en onvrede heeft geleid bij omwonenden,

• Er in het verleden en recent ronduit zwak is gecommuniceerd door de gemeente en andere betrokken partijen,

• Er in het verleden verwachtingen zijn gewekt omtrent weids uitzicht voor de Opfeart arkbewoners die niet worden waargemaakt,

• Het vertrouwen van omwonenden in de gemeentelijke organisatie tot het nulpunt is gedaald,

• De groenstrook tussen de Golle en Unia West dient te worden gerespecteerd en daarmee gehandhaafd,

• De veiligheid voor spelende kinderen in een kinderrijke buurt zoveel als mogelijk moet worden gegarandeerd,

• Unia West met 200 woningen maximaal zal worden belast,

• De wel/niet aankoop van Unia Oost een onzekere toekomst kent,

• Er moet de Omgevingswet die aanstaande is, het vooroverleg en daarmee het plan Unia een hele andere status dan wel opzet zou hebben gekregen,

Roept het college op:

• door te (laten) rekenen wat ‘plan B’, zoals opgesteld door de arkbewoners van de Opfeart meer gaat kosten en inzichtelijk te maken,

• Dit plan B nadrukkelijk over te nemen en aan te bieden aan de raad, zodat de raad er dan een gefundeerde beslissing over kan nemen,

• De raad nauwgezet op de hoogte te houden van de wel/niet aankoopperikelen rond Unia Oost,

En gaat over tot de orde van de dag.

LIJST058 PvdD

Otto van der Galiën Caroline de Groot


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer