Motie vuurwerk 1: vuur­werk­vrije zones


10 oktober 2019

De raad besluit

1. Met ingang van de jaarwisseling 2019/2020 binnen de gemeente Leeuwarden

locaties waar dieren verblijven als vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Het gaat

hier om dierenasiel/dierenambulance ‘de Wissel’ en de kinderboerderijen in

Leeuwarden en Stiens.

3 Deze zones vroegtijdig te publiceren / kenbaar te maken zodat het algemeen

bekend wordt.

4 Hiervoor per locatie (3) aanduidingsborden ‘vuurwerkvrije zone’ te leveren en

deze (max. 1000,= ) te betalen uit het budget ‘beheer leefomgeving’. Bij

voorkeur de locaties te betrekken bij keuze van tekst & afbeelding


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer