Motie vuurwerk 2: voor­lichting


10 oktober 2019

De raad besluit:

1. Om voorafgaande aan de jaarwisseling 2019/2020 meerdere keren in dag- en

weekbladen, via social media en/of d.m.v. affiches duidelijk zichtbare

informatie te geven over de schadelijke gevolgen van vuurwerk voor het milieu

en dieren. Daarbij ook aandacht te besteden aan het belang van snel

opruimen van vuurwerkafval. En deze informatie ook op de gemeentelijke

website te plaatsen.

2. Hiervoor de ruimte (max 5000,=) in het budget voor extra activiteiten

zwerfafval van het verpakkingsconvenant te gebruiken.

3. Te onderzoeken of de bewustwording t.a.v. de gevolgen van vuurwerk voor

milieu en dieren, vergroot kan worden door een samenwerking met andere

organisaties (zoals de politie, de GGD, de vereniging van oogartsen, Omrin,

dierenbescherming en de vuurwerkhandel). En in hoeverre het resultaat van

deze samenwerking ook de basis- en middelbare scholen kan bereiken.

4. Wijkpanels aan te moedigen vuurwerk opruimacties te organiseren (er kan

gedacht worden aan een attentie of vrijwilligersvergoeding).

5. Duidelijk te communiceren waar de burger een melding kan doen van

regelmatige overlast van vroegtijdig afsteken.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen