Motie oplaat­verbod ballonnen aange­nomen


25 mei 2018

Woensdag 23 mei heeft een meerderheid in de Leeuwarder raad gestemd voor een oplaatverbod voor (wens)ballonnen. De Partij voor de Dieren was mede-indiener van deze motie en is dan ook verheugd over deze ontwikkeling. Zwerfafval is een groeiend probleem. Zo hebben we te kampen met een enorme plastic soup. Daarnaast raken dieren soms verstrikt in afval waardoor ze (ernstig) verwond kunnen raken of zelfs kunnen overlijden. Kortom: een goede zaak dat aan deze praktijken een einde is gemaakt.