PvdD stelt schrif­te­lijke vragen boeren­protest Leeu­warden


15 oktober 2019

De Partij voor de Dieren Leeuwarden heeft schriftelijke vragen ingediend over de boerendemonstratie van afgelopen zaterdag.

Op vrijdag 11 oktober vonden er in de binnenstad van Leeuwarden twee demonstraties plaats: klimaatactivisten, handelend onder de naam “Fridays for Future”, vroegen om een beter klimaatbeleid en boeren protesteerden tegen de stikstofmaatregelen die de agrarische sector treffen.

Uit berichtgeving in de media valt af te leiden dat eerstgenoemden hun demonstratie tijdig aan de burgemeester hadden gemeld. Hun voorgenomen route door het centrum is op de dag van de demonstratie door de politie gewijzigd in verband met protesterende boeren bij het provinciehuis. De demonstratie van de boeren zou volgens berichtgeving in de media een ‘spontane actie’ zijn geweest en niet van te voren gemeld bij de gemeente.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we een aantal vragen gesteld. Een greep daaruit:

❓Is het juist dat de voorgenomen route van de klimaatactivisten op last van de politie is aangepast in verband met het protest van de boeren?

❓Zo ja, is het college het met ons eens dat het op zijn minst krom c.q. onlogisch is dat klimaatactivisten, die hun protest conform de regels tijdig hebben aangekondigd, door de politie geïnstrueerd worden hun actie aan te passen in verband met een totaal onaangekondigde actie van de boeren?

❓Is het college het met ons eens dat het blokkeren van de omgeving van de het Provincie huis gevaar voor het verkeer oplevert doordat hulpdiensten (zoals brandweer en ambulance) geen gebruik van de weg kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

❓Zo ja, waarom is niet door de Driehoek besloten om de boeren te sommeren hun blokkade door tractoren op te heffen en aldus een veilige doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen?

❓Is het juist dat de boeren, die op uitnodiging in het Provinciehuis waren, geweigerd hebben het pand te verlaten voordat gedeputeerde Kramer zijn handtekening zou hebben ingetrokken?

❓Zo ja, is er, gelet op de ondemocratische gehalte van deze stellingname, overgegaan tot het geven van een ambtelijk bevel door de politie aan de boeren om het Provinciehuis te verlaten? Zo nee, waarom niet?

❓Hoeveel aanhoudingen onder boeren zijn er verricht of verwacht de politie nog te doen?

❓Erkent het college dat de ontstane situatie ten minste geleid heeft tot de schijn dat er voor (dreiging met) geweld dan wel intimidatie gezwicht is? Zo ja, hoe beoordeelt het college daarin het handelen van de gemeente ten aanzien van de demonstratie?

De volledige schriftelijke vragen lees je hier.

(Bron foto: LC)