PvdD stelt schrif­te­lijke vragen bomenkap Groene Ster


30 juni 2018

De Partij voor de Dieren Leeuwarden is ter ore gekomen dat er in de Groene Ster bomen gekapt zijn. Dit is al dan niet toevallig gebeurd op de plek waar het podium voor Conference of the birds geplaatst zal worden. Tijd voor meer informatie, tijd voor schriftelijke vragen!