Vragen over deelname statie­geld­al­li­antie


15 februari 2018

Betreft: Deelname statiegeldalliantie

Geacht college,

Het college geeft in het programma aan waarde te hechten aan een circulaire economie. In een circulaire economie kan afval weer als grondstof gebruikt worden. Bovendien zet Leeuwarden zich volgens ditzelfde programma in voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval. De gemeente blijft de Himmelwike dan ook ondersteunen, zo valt te lezen.

In de samenleving is momenteel een beweging aan de gang waar maatschappelijke organisaties zich aan het verenigen zijn om het statiegeldsysteem uit te breiden. Daarbij zoeken en krijgen zij ook steun van een aantal gemeenten om de regering aan te sporen de volgende stap te zetten. Een goede kans om door te pakken, volgens de Partij voor de Dieren. Circa 40% van het zwerfvuil bestaat momenteel uit flesjes en blikjes. Voorkomen is beter dan ‘genezen’.

De Statiegeldalliantie wil de druk opvoeren bij de Nederlandse en Belgische overheid om statiegeld in te voeren op kleine plastic flessen en blikjes. Naast Arbeid en Milieu, Zwerfinator, de Plastic Soup foundation en Stichting de Noordzee is ook een aantal gemeenten al aangesloten. 74% van de Nederlanders blijkt voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes.

In landen als Duitsland, Denemarken en Noorwegen is het systeem succesvol. Het dringt de hoeveelheid zwerfafval terug en vergroot de mate van hergebruik van verpakkingen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de Statiegeldalliantie?

2. Deelt het college het beeld dat statiegeld op flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfvuil terug kan dringen en bij kan dragen een circulaire economie?

3. Is het college bereid om zich net als een aantal andere gemeenten aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Caroline de Groot en Tamara Kloosterman

Antwoorddatum: 15 feb. 2018

1. Is het college bekend met de Statiegeldalliantie?

Ja, het college is bekend met de Statiegeldalliantie.

2. Deelt het college het beeld dat statiegeld op flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfvuil terug kan dringen en bij kan dragen aan een circulaire economie?

Ja, dat beeld deelt het college.

3. Is het college bereid om zich net als een aantal andere gemeenten aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie?

Het college heeft zich al aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Bij de keuze om al dan niet aan te sluiten bij de alliantie is een afweging gemaakt tussen enerzijds de vermindering van het zwerfafval dat door het invoeren van statiegeld wordt gerealiseerd en anderzijds de mogelijke nadelige gevolgen die de invoering van statiegeld heeft op de bedrijfsvoering van Omrin en op de (financiering van de) huidige zwerfafvalactiviteiten in de gemeente. Mochten deze nadelige effecten aan de orde zijn, dan zullen we er dan oplossingen voor vinden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer