Motie aanbe­ste­dings­beleid scha­pen­kudde aange­nomen!


28 december 2018

Op woensdag 19 december kwam in de gemeenteraadsvergadering de motie over het wijzigen van het aanbestedingsbeleid bij schaapskuddes langs. Strekking van de motie was om de dieren niet de dupe te laten worden van dit aanbestedingsbeleid. En daar is de Partij voor de Dieren het natuurlijk roerend mee eens! We hebben deze motie, die met algemene stemmen is aangenomen, dan ook mede-ingediend.

Twee jaar geleden dreigde (een deel van) de schaapskudde van schaapsherder Sam Westra het slachtoffer te worden van de aanbesteding. Dit leidde onder andere tot een rechtszaak bij de bestuursrechter. Leden van de werkgroep Leeuwarden hebben toen openlijk gesympathiseerd met deze schaapsherder en zijn dieren. Ons standpunt was en is: begrazingsopdrachten waarbij vee (dus levende have) in het geding is moeten buiten de aanbestedingen blijven.

Lees de motie hier!