Opnieuw vragen over duur­zaamheid gemeente na onbe­vre­digend antwoord


Waarom niet kiezen voor een duur­zamere catering?

26 september 2018

De Partij voor de Dieren Leeuwarden heeft schriftelijke vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de beantwoording van de eerdere vragen. Op 28 juni jl. hebben wij het College bevraagd over de keuzes voor de catering in bijvoorbeeld de gemeenteraad zoals die momenteel geregeld is. Daarbij hebben wij gevraagd waarom het College er (nog) niet voor heeft gekozen om de catering standaard vegetarisch of veganistisch te maken, waarbij de voorkeur voor vlees en vis actief doorgegeven dient te worden. Hierin zouden een aantal instanties, zoals de Universiteit Utrecht, nagevolgd worden. Ook vroegen wij of het college bereid is om een dergelijk systeem in te voeren.

Op 11 september heeft het College reactie gegeven. Aangezien er ten onrechte gesuggereerd wordt dat de Partij voor de Dieren een verbod op vlees voorstaat en aangezien er – mede - daardoor een deel van de argumentatie wegvalt, hebben wij het noodzakelijk geacht nogmaals vragen over dit onderwerp te stellen.

De vragen zijn hier te lezen!