PvdD pleit bij Veilig­heids­agenda 2019-2023


“Breid keurmerk Veilig Onder­nemen uit naar agra­rische sector”

14 maart 2019

Woensdag 13 maart stond deel twee van de Politieke Dialoog over de Veiligheidsagenda Leeuwarden 2019-2023 op de agenda. Onze fractie verzet zich ertegen dat het thema ‘veiligheid’ bijna altijd beperkt blijft tot menselijke veiligheid. Dit thema kwam eerder aan de orde in november 2018, toen de plannen van de Veiligheidsregio Friesland (met allerlei rampenscenario’s) tegen het licht gehouden werden. Ons pleidooi om hierbij niet alleen op menselijke veiligheid maar ook op die van dieren te focussen vond in de raad geen gehoor.

De Veiligheidsagenda wijdt een passage aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Een fragment: “In Winkelbedrijven en Bedrijventerreinen werken het georganiseerd bedrijfsleven, de gemeente, politie, particuliere brandweer samen om de criminaliteit in winkelgebieden en bedrijventerrein te beperken en de veiligheid te vergroten.” In zijn bijdrage vroeg Vincent van Heuven zich hardop af of het niet een idee zou zijn om dit keurmerk uit te breiden naar de agrarische sector. Uitbreiding van het Keurmerk Veilig Ondernemen zou zich bij de agrarische bedrijventerreinen kunnen concentreren op de brandveiligheid van de veestallen. Lees de volledig bijdrage hier.