PvdD reageert op begroting 2019


11 november 2018

Benieuwd naar de reactie van de Partij voor de Dieren op de begroting voor 2019? Lees de bijdrage hier.