PvdD stelt vragen over veiligheid in veestallen


20 juni 2019

Regelmatig zakken varkens en runderen door de vloerroosters in hun stal en komen dan jammerlijk om in hun eigen uitwerpselen. De Partij voor de Dieren wil weten wat de gemeente Leeuwarden doet om dit soort ongelukken te voorkomen.

Alleen al dit jaar zijn in Nederland minstens zes ongelukken gebeurd in veestallen waarbij varkens of runderen door de vloerroosters zakten en terecht kwamen in de gierkelder onder hun stal. Daar raakten zij bedwelmd door giftige gassen en verdronken in hun eigen uitwerpselen. In andere gevallen moest vee wegens de opgelopen verwondingen worden afgemaakt. Ook in Friesland hebben zich in de afgelopen jaren dit soort ongelukken voorgedaan. Fractievoorzitter Caroline de Groot: “Leeuwarden is tot nu toe gespaard gebleven maar de vraag is of dit geluk dan wel wijsheid is”. De Groot wil van het College van burgemeester en wethouders weten hoeveel veehouderijen de gemeente telt en hoe vaak daar wordt gecontroleerd of de stalvloeren veilig zijn. Ook wil zij weten of de brandweer in de gemeente voldoende is toegerust op zijn reddingstaak en beschikt over speciaal voor gebruik in veestallen ontwikkelde gierkelderpakken en takelinstallaties.

Lees onze schriftelijke vragen hier.