Schrif­te­lijke vragen catering beant­woord


Gemeente durft kartrek­kersrol nog niet aan

21 december 2018

Tweemaal heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de keuzes van het college wat de catering op het stadhuis betreft. Waarom wordt er niet standaard gekozen voor een vegetarische of veganistische variant, waarbij de liefhebber van vlees of vis moet doorgeven dat hij/zij dat blieft te eten? Een dergelijk systeem zie je niet alleen bij de Universiteit Utrecht, maar ook sinds kort bij het Ministerie van OCW. Bij de beantwoording van onze eerste schriftelijke vragen over dit onderwerp werd ten onrecht gesuggereerd dat de keuzevrijheid in het geding was. Dat is na de beantwoording van onze tweede set vragen rechtgezet. Toch blijven we het jammer dat Leeuwarden niet echt grote stappen durft te zetten op dit gebied. Lees de vragen en antwoorden hier.