Schrif­te­lijke vragen levende kerst­stallen


Levende kerststal leidt tot nodeloze stress dier

17 december 2018

De fractie van de Partij voor de Dieren constateert dat er de afgelopen tijd op meerdere plekken binnen onze gemeente levende kerststallen zijn geweest. Het gebruik van dieren in levende kerststallen is onze partij al jaren een doorn in het oog. Dikwijls staan de dieren de hele dag in een betrekkelijk krappe ruimte en kunnen ze geen natuurlijke gedrag vertonen. Daarnaast worden ze blootgesteld aan allerlei stressfactoren zoals muziek, veel mensen, drukte en lawaai. Bovendien kan het transport van en naar de kerststal leiden tot nodeloze stress. Onze fractie is van mening dat levende kerststallen al helemaal niet thuis horen in een gemeente met het predikaat ‘Meest diervriendelijke gemeente van Nederland’. We hebben daarom dan ook de volgende schriftelijke vragen gesteld.