Schrif­te­lijke vragen levende kerst­stallen beant­woord


Gemeente is bereid alter­na­tieven te stimu­leren

6 februari 2019

In december stelden wij schriftelijke vragen aan het college over de levende kerststallen die in de stad te zien waren. Inmiddels zijn onze vragen beantwoord en is gebleken dat het college vooraf niet op de hoogte was van deze kerststallen. Het college wil vanaf nu van tevoren weten of er dieren betrokken zijn bij evenementen. De gemeente zal alternatieven voor levende kerststallen aanmoedigen, al zal het gebruik van levende dieren voor dit doel niet verboden worden. Lees onze schriftelijke vragen en de antwoorden van het college hier.